Quliyev Əbülfəz Aman oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası,  Naxçıvan şəhəri    
Təvəllüdü 27.03.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına ADU
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
10.01.06

Türk dilləri

Orxon-Yenisey abidələrində felin təsriflənməyən formaları 
Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


 

10.01.06

Türk dilləri

Qədim türk onomastikasının leksik-semantik sistemi
Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı

 

2007

dilçilik
Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

350

 

90

 

30
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı12 
Əsas elmi nailiyyətləri Qədim türk yazılı abidələrinin leksika və qrammatikasının öyrənilməsi
Elmi əsərlərinin adları

1.Qədim türk onomastikasının leksik-semantik sistemi, I-II hissə, Bakı, Elm, 2001

2.Orxon-Yenisey abidələrində toponim və etnonimlər, Bakı, Elm, 2004

3.Naxçıvan ağzı, TDK yay. Ankara, 2010

4.Naxçıvan ağzının söz varlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yay. Ankara, 2011

5.Azərbaycan düyün türküləri, Kültür ve Turizm bakanlığı yay, Ankara, 2009

6.Qədim uyğur türklərinin onomastikası, Bakı, 2014

7.M.Şahtaxtlının publisistikası. Bakı, Elm və təhsil, 2016

8.M.Şahtaxtlı:görkəmli dilçi və naşir. Naxçıvan, 2017

9.Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti. Naxçıvan, 2017
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.İLESAM Türkiyə

2.Avrasiya Yazarlar Birliyi Türkiyə

3.Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Bakı

4.Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya komissiyası

5.AMEA filologiya üzrə Problem Şurası

6.Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Ağsaqqallar Şurası

7. “Dövlət Dil Komissiyası”nın

8. Orfoqrafiya komissiyası” na
Pedaqoji fəaliyyəti Naxçıvan Dövlət Universitetində professor 
Digər fəaliyyəti NDU nəzdində Dissertasiya Şurasının sədri
Təltif və mükafatları

1.AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı

2.Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi

3.Beynəlxalq Şəhriyar mədəniyyət  mükafatı (İran)
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev pr.76
Vəzifəsi İncəsənət Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru
Xidməti tel. (+994 36) 5446578 
Mobil tel . (+994 50) 3218726
Ev tel. (+994 36) 5446591 
Faks  
Elektron poçtu ebulfezamanoglu@yahoo.com