Məmmədov Firuddin İbrahim oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu, Şahtaxtı kəndi    
Təvəllüdü 01.07.1936 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Sənaye İnstitutu, avtomatik, telemexanik və elektroölçücü qurğular və cihazlar, mühəndis-elektrik 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.11.16

“Neft mədənlərinin telemexaniki ölçü sistemləri”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.11.16

Məlumat-ölçü sistemləri

 

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001

informatika
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
251

 

70

 

2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 34
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

12
Əsas elmi nailiyyətləri Əsas elmi nailiyyətləri dəniz qurğuları dayaqlarının katod mühafizəsinin avtomatlaşdırılmasında, Sumqayıt şüşə istehsalı zavodunda şüşənin qalınlığının avtomatik ölçülməsində, dərinlik nasoslarının texnoloji parametrlərinin ölçülməsində, xlor istehsalında və saxlanılmasında aqressiv mühitdə texnoloji parametrlərin ölçülməsində, şinlərin yüksək cərəyanların ölçülməsində, rejimlərin optimallaşdırılmasında, Sumqayıt alüminium  və boruqayırma zavodlarında avtomatlaşdırılmış istehsal xətlərində və robototexniki komplekslərdə metal məmulatlarının mövcudluğunun təyin edilməsində, Şəki ipək kombinatında parça istehsalı qurğusunda temperaturun ölçülməsi və tənzim olunmasında tətbiq olunmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları 1. К исследованию индуктивных преобразователей угловых перемещений со сплошным магнитопроводом с распределенными параметрами. Мамедов Ф.И., Набиев М.А. Электричество, 1982

2. Исследование канала связи информационно-измерительной системы управления телединамометрирования. М. Приборы и системы управления. 1995. №2,  Алиев Т.М., Мамедов Ф.И., Дадашева Р.Б.

3. Новый принцип создания датчиков механических величин. Ф.И.Мамедов, Р.Б.Дадашева. Азербайджанское нефтяное хозяйство. Баку, №10, 2001

4. Аналитическое определение параметров индуктивного датчика линейных и угловых перемещений. Электротехника, Москва, 2002, №11, стр.53-58

Електромеханика, измерительная техника, автоматизация и совроменная технология, коррозия и зашита.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti 46 il 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları  
İş yeri və ünvanı Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., 43-cü məhəllə
Vəzifəsi Elektrotexnika və elektromexanika kafedralarının müdiri
Xidməti tel. (+994 18) 6448911
Mobil tel . (+994 51) 9587087
Ev tel. (+994 18) 6471644
Faks  
Elektron poçtu qonaqova.gunel@mail.ru