Qurbanov Elşad Məcnun oğlu

Veb-sayt www.elshad.info  
Anadan olduğu yer Ermənistan SSR, Sisian rayonu, Urud kəndi 
Təvəllüdü 02.01.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


03.00.05

Botanika

Naxçıvançay hövzəsinin florası, bitkiliyi və onun fitomeliorativ əhəmiyyəti 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


03.00.05

Botanika

Atropatan əyalətinin florası və bitkiliyi (Azərbaycan Respublikası ərazisində) 

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

30.06.2014

Botanika 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 276
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 79
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 37
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı11 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə Azərbaycan Respublikası üçün morfoloji, ekoloji əlamət¬lərinə,  dominant və subdominant növlərinə görə  digər bitkilik tiplərindən fərqlənən  “səh¬ra” bitkilik  tipinin Azərbaycan Respublikası ərazisində, “psevdomakki” bitkilik tipinin Talışda, Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarında yayıldığını sübut etmiş, elmə yenilik kimi gə¬tirmiş və bitkilik xəritəsinə əlavə etmişdir. O, Azərbaycan florası üçün 10-larla növün yeni yayılma areallarını müəyyənləşdirmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Трагакантовые разнотравные степи Нахичеванской АССР. VIII Всесоюзное совещание «Изучение и освоение флоры и растительности высокогорий», Свердловск, 1982, с.63.

2. Об альпийских коврах Нахичеванской АССР. VIII Всесоюзное совещание «Изучение и освоение флоры и растительности высокогорий», Свердловск, 1982, с.33.

3. Ранневесенняя флора бассейна реки Нахичеванчая. ВИНИТИ, №4141-82, Деп., 1982.11 с.

4. Rəvənd bitkisini qorumaq lazımdır. «Azərbaycan təbiəti» jurnalı. Elmi-metodik məcmuə. №5 (33). 1982, s.27-28.

5. Новые виды Polygonum L. Из Нахичеванской АССР. ВИНИТИ, № 4140-82, Деп., 1982. с.2-8.

6. Водно-болотная растительность бассейна р. Нахичеванчая. Изв. АН Аз.ССР (сер. биол., наук) Баку, 1983, т.6, с.109-115.

7. Естественные кормовые ресурсы Нахичеванской АССР. Научно-практ. конфер. «Университетская наука производств». (тез. докл) Баку, АГУ им. С.М.Кирова, 1984, с.116-117.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Rusiya Federasiyasının Botanika Cəmiyyəti, üzv

2. Azərbaycan Respublikası - Botanika Cəmiyyəti, üzv

3. AMEA-da Botanika elmi üzrə Koordinasiya Şurasının sədr müavini

4. BDU-da dekan və kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün yaradılmış seçki komissiyasının katibi

5. BDU-da Böyük Elmi Şuranın üzvü

6. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Biologiya və Tibb Elmləri bölməsinin büro üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, Botanika kafedrasında 1982-ci ildən baş müəllim və dosent

1992-ci ildən bu günə qədər Botanika kafedrasının müdiri, professor

AMEA-nın Dendrologiya İnstitutu, baş elmi işçi (2008-2016)

Digər fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, Botanika kafedrasının müdiri
Təltif və mükafatları 1. “Tərəqqi” medalı (2009)

2. İlin alimi (2009, 2012)

3. İlin müəllimi (2010)

4. Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanları (2010, 2011)

5. “Avropa Nəşr Mətbuat Evi” tərəfindən “Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim” qızıl medalı və fəxri diplomu (2015)

6. BDU-nin «Fəxri fərman» ı (2016)

7. «İlin kafedra müdiri» fəxri adı (2016)

İş yeri və ünvanı Bakı Dövlət Universiteti, Z.Xəlilov 23 
Vəzifəsi Bakı Dövlət Universiteti, Botanika kafedrasının müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5390441 
Mobil tel . (+994 50) 3281805 
Ev tel. (+994 12) 5338716 
Faks  
Elektron poçtu elshad_g@rambler.ru