Sadıqov Əminağa Bəhmən oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respubliksı, Lerik rayonu    
Təvəllüdü 18.12.1962
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Dnepropetrosk Dövlət Universiteti, Tətbiqi-riyaziyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.02.04

Bərk cisim mexanikası

Əks əyriliyi olan panelli mürəkkəb çoxtəbəqəli  silindrik örtüklərin dayanıqlılığı və rəqsləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
1203.01

Kompüter elmləri

Fövqəladə hallarda idarəetmə məsələlərinin həlli üçün modellər və texnologiyalar 

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-        ixtisasın adı

 

2017

Kompüter elmləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

117

 

61


17 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2 ixtiraya görə m. ş. və 1patent  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


5

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri
 1. Qəzaya səbəb olan təsədüfi hallar arasında səbəb-nəticə əlaqələrini aşkar etmək, qəza risklərinin yaranmasını qiymətləndirmək və ani dəyişiklikləri olan prosesləri modelləşdirmək üçün yeni metodologiya işlənmişdir. Bu metodologiya ekoloji təhlükəli odyektlərin təhlükəsizliyini maksimum təmin etməyə imkan yaradır.
 2. Yanğın zamanı metropolitenin yeraltı qurğularında hava axınlarının hərəkətinin modelləşdirilməsi üçün məcburi və sərbəst konvensiya mənbələrindən asılı olaraq, ətalət qüvvələrinin istilik müqaviməti və dispersiyası nəzərə alınaraq tuneldə qaz sərfinin dinamikasını öyrənmək üçün ədədi modelləşdirmə metodu işlənmişdir;
 3. Qlobal və hidroloji dəyişikliklərin qarşılıqlı təsirinin formallaşdırılması əsasında su ehtiyatlarının idarə edilməsi üçün riyazi model işlənmişdir. Bu model hidroloji sistemlərin vəziyyətinə təsir göstərən kiçik kəsilməz dəyişikliklərin nəticəsi olan qəfil sıçrayışabənzər rejimlərin tədqiqinə imkan verir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Математические модели и методы решения задач управления по региональной защите в чрезвычайных ситуациях. Баку: «Элм», 2004.

2. Методология создания системно-иерархического классификатора и решения организационно-технологических задач в чрезвычайных ситуациях. Баку: “Элм”, 2006.

3. Принципы построения и функционирования интеллектуальных глубинных сейсмоакустических станций / Труды Девятого международного симпозиума.   Москва: 2010.

4. Помехоиндикация изменения динамического состояния производственных объектов //Доклады НАН Азербайджана, 2010.

5. Создание математических моделей и методов решения задач оперативного управления в чрезвычайных ситуациях / Компьютерная математика, Киев: 2011.

6. Создание и применение автоматизированных систем управления защитой населения и объектов в чрезвычайных ситуациях / Сборник докладов Международной конференции "Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего". Киев: 2011.

7. Моделирование движения воздушных потоков в подземных сооружениях метрополитена при пожаре // Электронная обработка материалов, Молдова: 2012.

8. Математическая модель управления водными ресурсами в условиях  неопределенности. Компьютерная математика. Киев: 2012.

9. Математические методы оценки риска возникновения аварий // Mехатроника, автоматизация, управление.  2012.

10. Algorithms for determining the coefficient of correlation and cross-correlation function between a useful signal and noise of noisy technological parameters. Cybernetics and Sistems Analysis, 2011.

11. Noise monitoring technology for objects in transition to the emergency state. Mechanical Sistems and Signal Processing, 2012.

12. Way to Simulate the Airflows’ Motion in Subway Constructions during Fires. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2012.

13. Modeling of Appearance of Instability of Complex Systems. Reports of IV International conference «Problems of Cybernetics and Informatics». Baku, Azerbaijan 2012.

14. Methodological limitations of the theory of safety of ecologically dangerous objects. International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences ISSN:  2012.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
 1. 1994-ci ildən UNESCO-nun informatika üzrə ekspertləri sırasına daxil edilmişdir; "Мехатроника, Автоматизация, управление” jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür.
 2. Əqli Mülkiyyət və İnnovasiya İctimai Birliyinin sədri.
 3. Avropa Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü.
 4. Beynəlxalq Elmlər Akademiyaları Assosiasiyasının İntellektual mülkiyyətin qorunması və texnologiyaların ötürülməsi üzrə məsləhət şurasının üzvü.
 5. Beynəlxalq Elmlər Akademiyaları Assosiasiyasının Elmşünaslıq üzrə elmi şurasının üzvü.
 6. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin işçi qrupunun üzvü.
 7. Amerika Mülki Araşdırmalar Fondunun eksperti.
 8. Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının eksperti.
 9. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının elm və texnologiyalar üzrə işçi qrupunun üzvü.
 10. 2017-ci ildə "Kompüter elmləri" ixtisası üzrə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilib.
 11. 2019-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik-katibi seçilmişdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin üzvdür.
Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti;

Azərbayacan Texniki Universiteti;

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası;

Sumqayıt Dövlət Universiteti;

Lənkəran Dövlət Universiteti.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində "İnformasiya texnologiyaları və sistemləri" kafedrasının müdiri

Digər fəaliyyəti 
 1. AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda "Qəzaların monitorinqi və proqnozlaşdırılması” laboratoriyasının müdiri;
 2. AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun nəzdindəki D 01.121 Dissertasiya Şurasının üzvüdür.
Təltif və mükafatları
 1. AMEA-nın Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub (3 dəfə);
 2. 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının "Tərəqqi”medalı ilə təltif olunub.
 3. Ukrayna Milli Elmlər Akademiyası prezidentinin təqdimatına əsasən “Zolotaya Fortuna” Beynəlxalq Reytinq Akademiyasının “Честь, Слава, Труд” medalı ilə təltif olunmuşdur.
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 

Vəzifəsi

İcraçı direktor

1.3 saylı Qəzaların monitorinqi və proqnozlaşdırılması laboratoriyası

Xidməti tel. (+994 12) 4926670 
Mobil tel. (+994 50) 6790418 
Ev tel. (+994 12) 4929667 
Faks (+994 12) 4926670 
Elektron poçtu

aminaga.sadigov@gmail.com