Bünyadzadə Könül Yusif qızı

 

Anadan olduğu yer Vardenis rayonu, Ermənistan SSR   
Təvəllüdü 02.07.1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı7210.01

Fəlsəfə tarixi

Sərrac Tuinin “Əl-Lümə” əsərində sufi-fəlsəfi məsələlər

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı7210.01

Fəlsəfə tarixi

Şərq və Qərb fəlsəfə tarixində irrasional idrak (orta əsrlər)

Müxbir üzv seçilməsi

-      tarix

-      ixtisasın adı


2017

Fəlsəfə
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

6 kitab, 130 məqalə

 

1 kitab, 21 məqalə


5 məqalə 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Təsəvvüf fəlsəfəsinin ilk mənbələ¬ri. Sərrac Tusinin «əl-Lümə‘» əsəri, Bakı «Qamma servis», 2002, 232 s

2. Şərq və Qərb: ilahi vəhdətdən keçən özünüdərk. Bakı: Nurlan, 2006, 242 s.

3. Mənsur Həllacın sirli dünyası. Bakı: Adiloğlu, 2006. ("Əxbar əl-Həllac" kitabının tərcüməsi və geniş giriş məqaləsi), s. 242 s.

4. Təsəvvüf nurunun iki çırağı: Mənsur Həllac və Sərrac Tusi. Bakı: Adiloğlu, 2007, 190 səh. (Mənsur Həllacın "Kitab ət-Təvasin" traktatının və Sərrac Tusinin "əl-Lümə'" əsərindən bəzi hissələrin tərcüməsi və geniş giriş məqalələri), 95 s.

5. Doğu'dave Batı'da irrasyonel düşüncenin boyutları. İstanbul: Ötüken, 2009. (türk dilində), 344 s.

6. Gəncliyin fəlsəfəsi. Bakı: Nurlar, 2009, 256 s.

7. İslam fəlsəfəsi: tarix və müasirlik. Bakı: Çaşıoğlu, 2010, 154 s.

8. Wahdat al-wujud and Logos of Life: the Philosophical omparison // Phenomenology of Space and Time. TheForces of theCosmos and the Ontopoetic Genesis of Life: Booktwo, Analecta Husserliana, Vol. CXVII, Springer, 2014, pp. 135-149

9. The sources of truthin the history of philosophy // Islamic Philosophy and Occidental Phenomenology in Dialogue, Vol. 7, Springer, 2014.

10. The Path of Truth: From Absoluteto Reality, from Pointto Circle Phenomenology and the Human Positioningin the Cosmos. Phenomenology and the Human Positioningin the Cosmos: TheLife-world, Nature, Earth: BookOne, Analecta Husserliana, Springer, 2013, pp. 450-466.

11. The Phenomenon of the Unity of Idea // Transcendentalism Overturned. Ed. by A.-T. Tymieniecka // Analecta Husserliana, Vol. 108, Springer, 2011. XV, pp. 561-571.

12. Fear, death and divinegrain // Proceedings Metaphysics 2009, 4th World Conference, Madrid, 2011, pp.383-391.

13. The East and the West: Yesterday, Today and Tomorrow // The Caucasus and Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies. Religion and the Caucasian Civilization. Special Issue. Volume 3. Issue 2-3, 2009, CA&CC PressÒ Sweden, pp.157-166.

14. Orta əsrlərdə İslam Şərqində kamil insan problemi (The Problem of Perfect Man in the Medieval Islamic East) Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər. Vol. 3, No. 27, Bakı: AFSEA, 2009, s. 94-109.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. UNESKO-nun nəzdindəki Filosof Qadınlar cəmiyyəti

2. ABŞ-da nəşr olunan “PhilosophyStudy” jurnalının eksperti

3. Beynəlxalq Oksford "Mühyiddin İbn Ərəbi Cəmiyyəti"

4. Amerika Fəlsəfə Assosiasiyası

5. Türkiyədə nəşr olunan “Özne” dərgisinin Redaksiya Şurası

6. İğdır Universiteti Sosial Bilimler Dergisinin Belnəlxalq Elmi Şurası Beynəlxalq Fenomenologiya İnstitutu

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalının məsul katibi 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115  
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4981745 
Mobil tel. (+994 50) 3208025 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5981301 
Elektron poçtu bkonul885@hotmail.com;

konul_bunyadzade@azun.baku.az