Eminova Vüsalə İrşad qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Kürdəmir r., Yenikənd k. 
Təvəllüdü 1984 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2220.01

Yarımkeçiricilər fizikası

Gümüş halkogenidlərin elektrofiziki xassələrinə quruluş defektlərinin təsiri. Faza keçidi ətrafında gümüş halkogenidlərində elektrikkeçirmə, Holl əmsalı və termoelektrik hərəkət qüvvəsinin temperatur asılılıqlarında nöqtəvi defektlərin rolu.
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

21

4


4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Müəyyən olunmuşdur ki, Ag2Te kristalında elektroaktiv nöqtəvi defektlər enerji halları yaradır, belə ki elektro mənfi defektlər qadağan olunmuş zonanın eninin artmasına, elektro müsbət defektlər isə azalmasına səbəb olur.

Ag2Se kristalında elektron istilikkeçirməsi ümumi istilikkeçirmənin 20% ni təşkil etdiyi nümunənin konsentrasiyasının n=9,1×1018cm-3 qiymətində termoelektrik həssaslığı maksimal qiymət alır. 

Elmi əsərlərinin adları 1. Ag2Se kristalında Ag və Se əlavələrində termoelektrik möhkəmliyi.

2. Faza keçidi ərafında Ag2S kristalında elektrik xassələrinə defektlərin təsiri.

3. Aşağı temperaturlarda Ag2Te kristalında elektronların rezonans səpilməsi.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5397211 
Mobil tel. (+994 50) 6364288 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu vusale-84@km.ru