Ələkbərov Rəşid Qurbanəli oğlu

 

Anadan olduğu yer Erm.SSR, Masis ray., Sərvanlar kəndi
Təvəllüdü 02.021953
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Politexnik İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı05.13.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Kompüter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama mühitinin sintezi üçün model və alqoritmlərin işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60

 

30


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5 müəlliflik şəhadətnaməsi
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kompüter şəbəkələrinin lahiyələndirilməsi, kompüter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama mühitinin sintezi üçün model və alqoritmlərinin işlənməsi sahəsində mühüm naliyyətlər əldə olunmuşdur
Elmi əsərlərinin adları 1. “Functional - technological aspects of realization of access control tasks in corporative networks.”- Applied And Computational Mathematics An International Journal. 2002. N-Volume 1,1. pp-14-20. (Authors: R.G.Alekperov, A.M.Abbasov R.M.Alguliyev)

2.“Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе.” - Проблемы управления и информатики. 2004. № 5. ст. 140-145.(Автор(ы): Р.Г.Алекперов,Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев)

3. ”Организация распределенных вычислений в компьютерных сетях.” - Известия НАНА. Серия физико-технических и математических наук. 2004. № 2. ст. 19-22. (Автор(ы): Р.Г.Алекперов,Р.М.Алгулиев И.М.Алиев)

4. “Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе.” - Автоматика и вычислительная техника. 2004. № 5. ст. 55-61. (Автор(ы): Р.Г.Алекперов, Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев)

5. “Организационно-технологические аспекты решения больших задач на базе компьютерных сетей.” - Известия НАНА. Серия физико-технических математических наук. 2004. № 3. ст. 237-240. (Автор: Р.Г.Алекперов)

6. “Об одном методе организации надежной распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технолгий.” - Сетевые и алгоритмических задачи распределенных вычислений. 2004. № . ст. 166-172. (Автор(ы): Р.Г.Алекперов, Р.М.Алгулиев И.М.Алиев)

7. “Синтез распределенной вычислительной среды с многоуровневой иерархической архитектурой.” - Телекоммуникации. № 3. cт. 21-23. Москва. 2006. (Автор(ы): Р.Г.Алекперов, Р.М.Алгулиев И.М.Алиев)

8. “Основные проблемы синтеза распределенных вычислительных сред на базе компьютерных сетей.”- Телекоммуникации. № 10. Москва. 2009.cт.5-9 (Автор(ы): Р.Г.Алекперов, Р.М.Алгулиев)

9. “Kompüter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılması texnologiyaları.” - İnformasiya Texnologiyaları problemləri. 2010. № 2. səh. 3-14. (Müəlliflər: R.Q.Ələkbərov,R.M.Əliquliyev)

10. "Вычислительные облака": современное состояние, проблемы и перспективы.- Телекоммуникации. № 9. cт. 15-24. Москва. 2010. (Автор(ы): Р.Г.Алекперов, Р.М.Алгулиев)

11. “Синтез надежной многоуровневой распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технологий.” - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2011. № 1. ст. 3-7. (Автор(ы): Р.Г.Алекперов, Р.М. Алгулиев )

12. “Kompüter şəbəkələrin keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasıüçün yanaşma.” - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2011. № 2. səh. 24-30. (Müəlliflər: R.Q.Ələkbərov, A.Ə.Hüseynova)

13. “Создание распределенных вычислительных сред на основе технологии вычислительных облаков.” - Информационные технологии. 2012,  № 2. ст. 2-7.(Автор: Р.Г.Алекперов)

14. “Разработка адаптивной модели для оптимального распределения нагрузки в корпоративных сетях.” - Телекоммуникации. 2012. № 9. ст. 17-21. (Автор(ы):Р.Г.Алекперов, А.А. Гусейнова)1

15. “Cloud Computing: Modern State, Problems and Prospects.” - Telecommunications and Radio Engineering. Number 3. Volume 72, 2013, p 255-266., (Authors: R.G.Alekperov , M. Alguliev)

16. “Об одном методе обеспечения безопасной сетевой среды для распределенных вычислений.” - Труды II Международной конференции "Параллельные вычисления и задачи управления" .Москва. 2004. ст. 814-821. (Автор(ы):  Р.Г.Алекперов, Р.М.Алгулиев И.М.Алиев)

17.“Cоздания надежной распределенной вычилительной среды с многоуровневой архитектурой.” – 3rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication ITTC-2007.Ganja.2007. pp 131-134. Автор(ы):  Р.Г.Алекперов, Р.М.Алгулиев) 

18. “Aspects of creation of the super computer center for solution of the complex problems demanding great calculation resources in Azerbaijan.”  - PCI'2008 The second International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics" Dedicated to the 50th Anniversary of the ICT in Azerbaijan.Baku.2008.pp 81-84, (Authors: R.G.Alekperov, R.M.Alguliyev, T.S.Zarbaliyev)

19. “AR-nın elmi qurumlarında böyük hesablama və yaddaş resursları tələb edən mürəkkəb məsələlərin həlli üçün hesablama mühitlərinin yaradılması texnologiyaları” - Elektron  Elm  Problemləri  Üzrə I  Respublika  Elmi-Praktiki Konfransı. Bakı. 2012. səh 71-72.(Müəllif: R.Q.Ələkbərov)

20. “About Scientific and Technological Problems of the reconstruction of azsciencenet Network based on Cloud-Oriented Architecture.” - IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics Volume 1(PCİ'2012) Azerbaijan.Baku.2012. pp1-4. (Authors: R.G.Alekperov, M.A.Hashimov)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AR Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi nəzdində Standartlaşma üzrə Texniki Komitənin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti İnformatika Texnologiyaları İnstitutunun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində kurator və müəllim kimi fəaliyyət göstərir
Digər fəaliyyəti  1. AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsinin infrastrukturunun yaradılması işlərinə rəhbərlik edir

2. Tədris İnnovasiya Mərkəzində distant təhsil sisteminin infrastrukturunun yaradılması işlərinə rəhbərlik edir

Təltif və mükafatları 1. 2009-cu ildə AR-nın “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

2. 2013-cü ildə AR Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdur.

3. “Əməkdar mühəndis” - 2015-ci il

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi Texnologiyalar üzrə direktor müavini
Xidməti tel. (+994 12) 5102968
Mobil tel. (+994 50) 3136196
Ev tel. (+994 12) 3745396
Faks (+994 12) 5396121
Elektron poçtu rashid@iit.ab.az,

t.direktor_muavini@iit.science.az