Qasımov Ramiz Asəf oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Culfa rayonu, Əlincə kəndi 
Təvəllüdü 19.07.1976  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında “kiçik” adam obrazlarının ictimai-bədii funksiyası 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

170

 

20

 

90
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
  1. Azərbaycan ədəbiyyatında “kiçik” adam problemi və bədii-estetik məfhumu ilə bağlı elmi nəticə müəyyən edilmiş, onun mahiyyəti, ədəbiyyatda ənənəsi, o cümlədən ictimai məzmunu və s. öyrənilmişdir (monoqrafiya nəşr edilmişdir);
  2. Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə sistemi və azərbaycançılıq ideologiyası tədqiq edilmişdir (monoqrafiya nəşr edilmişdir);
  3. Azərbaycan mətbuatının inkişafında xidmətləri olan görkəmli naxçıvanlı simaların fəaliyyəti ortaya qoyulmuşdur (monoqrafiya nəşr edilmişdir);
  4. Qədim dövrlərdən müasir dövrə qədər Naxçıvanda ədəbi mühit və görkəmli simalar öyrənilmişdir (monoqrafiya nəşr edilmişdir);
  5. Müstəqillik illərində ölkəmizin inkişafına başlıca təməl olan liderlik və ideologiya tədqiq olunmuşdur (kitab nəşr edilmişdir) və s.
Elmi əsərlərinin adları

1. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında “kiçik” adam obrazlarının ictimai-bədii funksiyası (monoqrafiya). (Bakı: Elm və təhsil, 2012, 216 s.)

2. Müstəqillik yollarında: Liderlik missiyası (Z.İsmayılla həmmüəllif). (Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 216 s.)

3. Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və azərbaycançılıq ideologiyası (monoqrafiya). (Z.İsmayılla həmmüəllif). (Bakı: Elm və təhsil, 2017, 192 s.)

4.  Naxçıvan ziyalıları Azərbaycan mətbuatında (monoqrafiya). (Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 120 s.)

5. Naxçıvan ədəbi mühiti: problemlər, perspektivlər (monoqrafiya). Bakı: Elm və təhsil, 2018, 232 s.

6. Naxçıvan Duzdağı (həmmüəllif). (Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 224 s.)

7. Akademik Şəfaət Mehdiyevin “Mirzə Fətəli” əsərində Mirzə Fətəli surətinin təhlili

8. Xaqani Şirvaninin ictimai-fəlsəfi lirikası – “Qəsideyi-şiniyyə” əsəri  

9. Behbud bəy Şahtaxtinskinin “Baraban” jurnalında fəaliyyəti

10. Məmməd Səid Ordubadinin tarixi roman yaradıcılığı 

11. Azərbaycan yazıçısı Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında “kiçik” adam problemi və xalq taleyinin bədii əksi

12. Ünlü Azerbaycan yazarı və Azerbaycanın Molla Nasreddini Celil Memetkuluzadenin eserlerinde küçük insan karakteri

13. Orta asırlarda Nahçivanda edebiyat
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Culfa rayon Əlincə kənd orta məktəbində müəllim (2000-2004) 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. Naxçıvan MR Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı və pul mükafatı

2. AMEA Naxçıvan Bölməsinin “İlin alimi” diplomu və pul mükafatı

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 5850042 
Ev tel. (+994 36) 5446464 
Faks  
Elektron poçtu ramizasef@yahoo.com.tr