İsmayılova Nərgiz Rəfail qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Ordubad rayonu, Əndəmic kəndi  
Təvəllüdü 12.03.1986  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru     
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5716.01, 5718.01

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı

XIX-XX əsrlər Naxçıvan ədəbi mühitində Şərq və Qərb meyilləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60


25


17

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ədəbiyyatşünaslıqda ilk dəfə XIX-XX əsrlər Naxçıvan ədəbi mühitində Şərq və Qərbmeyillərini əhatəli tədqiqat predmetinə çevrilmiş, problemin məzmunu elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. .Məmməd Səid Ordubadi: Şərqvə Qərb. Latviya, GLobeE.P. 66 s

2. ““Отношение к восточным и западным традициям в Нахчыванской литературной среде (XIX век - начало XX века)”. Хабаршы-Вестник-Bulletin (Казахский национальный университет имени Аль-Фараби) филология сериясы, ISSN 1563-0223, индекс 75878; 25878, №1 (159), 2016, s.53-58.

3. “XIX-XX yüzyıllarda Nahçıvan edebiyyatında doğu etkileri”. “Təkə” Uluslararası türkçe və ədəbiyyat dərgisi, 2015. Mart nömrəsi, s. 50-55

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   YAP, AYB, AJB, DGTYB
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

7 bədii (nəsr, roman), 7 tərcümə kitabının müəllifidir. 400-dən çox publisistik məqaləsi mövcuddur. 

AMEA Naxçıvan Bölməsi Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasında Sədr.

Ulduz-jurnalı redaksiya heyətinin üzvü

Təltif və mükafatları

Azərbaycan Respublikası Prezidenti mükafatı (2016).

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və “Ədəbiyyat qəzetinin” birgə təsis etdiyi “Əli bəy Hüseynzadə mükafatı” (2017).

2015-ci ildə Joze Saramaqo və Hüseyn Cavidin İblisləri” elmi məqaləsi “Kaspi” qəzeti tərəfindən mükafata layiq görülüb.

1. İLİN ALİMİ / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Rəyasət Heyətinin qərarı ilə verilən Fəxri Fərman və mükafat (2019).

2. İLİN ƏN YAXŞI GƏNC ALİMİ Naxçıvan MR Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfində verilən Diplom (2016)

İLİN ƏN GƏNC JURNALİSTİ Naxçıvan MR Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfində verilən Diplom (2013)

İLİN ƏN GƏNC YAZARI Naxçıvan MR Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfində verilən Diplom (2018)

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev pr. 76  
Vəzifəsi Böyük elmi işçi  
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5797771 
Ev tel. (+994 36) 5459272   
Faks  
Elektron poçtu ismayilovanargis@gmail.com