Əmrahov Ziyad Cümşüd oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Mingəçevir şəhəri 
Təvəllüdü 24 iyun 1980-ci il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5509.01

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları

Osmanlı imperiyasında “erməni məsələsi”nin meydana çıxması Türkiyə tarixşünaslığında

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

5

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Armenian Question in the İnternational Congresses // İntercultural Communications, № 6-7, Tbilisi, 2009, p. 166-171

2. Russian political steps in the “Armenian Question” and the covenant on January 26 (February 8), 1914 between Russia and Turkey // 1 - Гілея: науковий вісник, Випуск 83 (№4), Киев, 2014, p. 140-142

3. Rus Tarih Yazımında Ermeni Meselesi ve Sorunun Oluşumunda Çar Rusyasının Rolü // Ermeni Ayaklanmaları (1894-1909) Sempozyumu, Bildiriler, 23 Ocak, 2014, Ankara, s. 89-104

4. Rus Arşiv Belgeleri Işığında Kafkasyanın Ermeni ruhbanlarının Osmanlı İmparatorluğundaki İsyanlara Desteği (1890-1896) // Yeni Türkiye, Eylül-Aralık, 2014, Sayı 61, s.1387-1392

5.Armenians in the governance of the Ottoman state. Masters’ and young investigators’ materials of the third scientific-practical conference dedicated to 85-th anniversary of Azerbaijan People Republic. Baku, 2004

6. Supporting of the Armenian question in the International Treaties by Great Powers. Masters’ and young investigators’ materials of the third scientific-practical conference dedicated to 86-th anniversary of Azerbaijan People Republic. Baku, 2005

7.  Osmanlı ərazisində “erməni məsələsi” nin meydana çıxarılmasında erməni kilsəsi və missioner təşkilatların rolu // “Dirçəliş XXI əsr”, 2008, № 124-125, s.112-120

8. “Erməni məsələsi” ndə Rusiyanın siyasəti // Tarix və onun problemləri, 2008, № 4, s.93-102

9. Genesis of the Armenian question // Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2009, № 2, s.344-350

10. “Erməni məsələsi” nin yayılmasında erməni kilsəsinin rolu // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2009, № 2, s. 131-138.

11. “Erməni məsələsi” ndə Fransanın rolu // “Dirçəliş XXI əsr”, 2010, № 143-144, s. 169-182

12. Türkiyə tarixşünaslığında “erməni məsələsi”nin tədqiqinə dair //Azərbaycan inkişaf etmiş cəmiyyətə doğru: reallıqlar, perspektivlər. Gənc tədqiqatçıların 2 fevral Gənclər Gününə həsr edilmiş ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2011, s.224-226 

13. San-Stefano konfransında “erməni məsələsi” nin Böyük dövlətlər tərəfindən dəstəklənməsi // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2010, № 1, s. 165-172. 

14. San-Stefano konfransında “erməni məsələsi” Türkiyə tarixşünaslığında // Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri. Bakı, 2011, s.464-466.

15. “Erməni məsələsi” və 1918-ci il mart soyqırımı tarixi baxış bucağında // Azərbaycanlıların soyqırımı arxiv sənədlərində. I Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, Bakı, 2013, s. 223-226.

16. Cənubi Qafqaz və Osmanlı əraziləri oxşar problemin prizmasında: “erməni məsələsi”ndə Rusiya faktoru // Strateji Təhlil, Bakı, 2014, sayı 2 (9), s. 55-65

17. Osmanlı dövlətinin 24 aprel 1915-ci il tarixli “Təhcir qanunu”nun tarixi və siyasi aspektləri haqqında // Strateji Təhlil, Bakı, 2015, sayı 1 (12), s. 79-88.

Totally, 30

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2007-2016-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasının müəllimi.  
Digər fəaliyyəti 

1.2005-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi kimi çalışmışdır.

2. 2012-2013-cü illərdə Türkiyə Cümhuriyyəti Mərmərə Universitetinin dəvəti ilə Başbakanlık Osmanlı Arxivində araşdırmaçı kimi çalışmışdır.

2. YAP-ın üzvüdür.   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, H.Cavid 117 “Akademiya şəhərciyi”, 4-cü mərtəbə  
Vəzifəsi “Ermənişünaslıq şöbəsi”nin müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 356 49 85 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu zamrahov@gmail.com