Cabbarlı Sevər Heydər qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 10.02.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti (BDU) 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

10.01.11

Ədəbiyyat və floklor mətnşünaslığı

XVIII-XIX əsrlər Azərbaycan əlyazma toplular (Məcmuə, cüng və bəyazlar)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

23 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

XVIII-XIX əsr əlyazma toplularının Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi

Elmi əsərlərinin adları

1. XVIII-XIX əsrlər Azərbaycan əlyazma topluları, Bakı, 2000

2. Şeyx Səfi təzkirəsi “Səfvətüs-səfa”nın türk tərcüməsi (XVI əsr), Bakı, 2010

3. Tarıxə dair əsərlər, 2011, s.77; Mirzə Yusif xan Təbrizi “Yek kəlmə”, Bakı, 2012

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 26
Vəzifəsi Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi, böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4926609 
Mobil tel. (+994 50) 7275991 
Ev tel. (+994 12) 5698558 
Faks  
Elektron poçtu