Qədimov Rauf Ramazan oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri 
Təvəllüdü 17. 10. 1942. 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft Kimya İnstitute (indiki Azərbaycan Dovlət Neft Akademiyası) 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


 

05.11.16

İnformasiya-ölçmə sistemləri (sənayedə)

“Diskretləmə addımını avtomatik təyin etməklə kəsilməz siqnalları çevirən, sıxan və ötürən çoxkanallı ölçmə sistemi”
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

46

 


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 15
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif sənaye və fizioloji obyektlər üçün avtomatlaşdırılmış nəzarət informasiyasistemlərinin yaradılmasında İştirak və rəhbərlik etmişdir:  O cümlədən:

-         neftçıxarma müəssisələri üçün robast nəzarət, diaqnostika və idarəetmə sistemlərinin yaradılması;

-         seysmoakustik siqnalların qəbulu və işlənməsi qurğularının yaradılması. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Investigation of the phase transformations of high ferriferous lead sinter at the reducing by the conversed natural qas. “European Applied Sciences” Deininggen,№ 7, 2013,26-36
  2. Система оперативного контроля  работы механизированного фонда нефтяного промысла. AMEA Xəbərləri“İnformatika və İdarəet-mə Problemləri”,  №3, Bakı, 2013, s.118-124
  3. System for  monitoring of  seismic stability of  complexes of  building  structures. “2nd World Conference on Soft  Computing konfransı, Bakı, 3-5.12.2012, s.434-440
  4. Noise Technology  and  System  for Determining  of  Flor  Rate of  Oil  Wells. IV inter.Conf.“Problems of cybernetics and infor-matics”(PCI’2012),Baku, 12-14.09.2012, vol.1,  pp. 151-153
  5. Robust  technology  for  determing  of  flow reat of  Oil  Wells. “2nd World Conference on Soft  Computing konfransı, Bakı, 3-5.12.2012, s.431-433
  6. Technology  and  Algorithms  for Monitoring of the Technical Condition  of  High-Rise  Buildings, Construction and Strategic  Objects  in  Seismically  Active Regions by Means of  Sets of  Informative  Attributes.
  7. Методика и порядок проведения экспериментов мониторинга ватметрической информации  для  контроля  глубинно-насосных установок.
  8. Determining coordinates of  the focus of  anomalous Seismic  processes.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti
  1. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “İnformasiya texnologiyaları və sistemləri” kafedrasında 0,5 ştat dosent;
  2.  Azərbaycan Texniki Universitetinin “Kompüter sistemləri və şəbəkələri” kafedrasında 0,5 ştat dosent.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1.AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı;

2. Sokar  Azərbaycan Respublikası Dövlət neft Şirkəti  Elm  Fondunun  lauriyyatı

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Ümumi işlər üzrə director müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 5390531 
Mobil tel. (+994 50) 3491377 
Ev tel. (+994 12) 5393373 
Faks  
Elektron poçtu rauf_qadimov@mail.ru