Kərimov Bəhman Bəhram oğlu

 

Anadan olduğu yer Lənkəran rayonu   
Təvəllüdü 1976 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Lənkəran Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycanda tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin təşəkkülü və inkişafı tarixi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50
2


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanda tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin təşəkkülü və inkişafı tarixinin araşdırılması, XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanın cənub-şərq regionunun tarixinin öyrənilməsi 

Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycanda tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin təşəkkülü və inkişafı tarixi. Bakı, 2008, 287 s.

2. Əhməd Əfəndi Çələbizadə. Quba adət və qaydaları haqqında. (transliterasiya edəni və redaktoru). Bakı, 2009, 364 səh.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji, Lənkəran Dövlət Universitetlərində, Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasında mühazirə və seminar məşğələlərinin aparılması 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Milli Azərbaycan Tarixi MuzeyiAZ1005, Bakı ş., Hacı Zeynalabdin Tağıyev küç., 4 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4931134 
Mobil tel. (+994 70) 2787949 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

behmen.76@mail.ru