İctimai Elmlər Bölməsinin fəlsəfə doktorları

Mənsimova Zümrüd İbrahim qızı