Şükürlü Yusif Hacıbala oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki r., Baş Şabalıd kəndi   
Təvəllüdü 27.10.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2206.01

molekulyar fizika

“fibrionin molekul və ifrat-molekul quruluşuna selenin təsiri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

37

 

10

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 4
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları
  1. Совместное действия УФ-облучения и селена на деформационно-прочностные свойства натурального шелка.  Шелк, 1981, № 4, стр. 27-28.
  2. Влияние гамма-облучения на деформационно-прочносные свойства шелка. Шелк, 1984, № 1, стр. 28-29.
  3. Способ изготовления нагружающего устройства при длительных исследованиях. Заводская лаборатория, 1985,  т. 51(9), с. 72-73.
  4. Установка для снятия кривых деформации материалов. Шелк, 1984, № 2,стр. 25-26.
  5. Влияние постоянного магнитного поля на цитогенетический механизм тутового шелкопряда. Azərbaycan respub. “Təhsil” cəm-nin “Bilgi” jur-lı, fiz.-riy., və yer elmləri seriyası, 2001, No 2.
  6. Использование солнечной энергии для термомеханического разложения твердого топлива в присутст-вии сточных сери-циносодержащих вод. AMEA Fİ,Energetikanın problemləri, 2010, No 2, səh. 88-97
  7. Fibroin lifin daxilinə fizetin molekullarının diffuziyasının birinci və ikinci mərhələsi. AMEA Xəbərlər, Fiz.-riy. və texn. elm. seriyası, fiz. və astro., 2010, No 5, səh. 169-175
  8. Рационального использование рубца – субпродукта II категории. РосАСН, Отд. хран. и перераб. сельхоз. продукции, журнал Хранение и пере-работка сельхозсыря, 2010, № 4, стр. 45-49
  9. Fİbroİn  lifin  daxilinə  fizetin  molekullarının diffuziyasının üçüncü mərhələsi .AMEA Xəbərlər, Fiz.-riy. və texn. elm. seriyası, fiz. və astro., 2011, No 2, səh. 169-173
  10. Yunun antosianlarla rənglənməsinin optimal müddətinin təyini. AMEA Gəncə REM-in “Xəbərlər” məcmuəsi, 2012, № 46, səh.74-77
 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti ADPU  Şəki filialının dosenti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi , Azərbaycan Respublikası, Şəki ş., L.Abdullayev küç., 24.
Vəzifəsi Direktor
Xidməti tel. (+994 24) 2461712 
Mobil tel. (+994 50) 6556868
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu yusifsh@mail.ru