Gəncə Bölməsi Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Şərifova Mahirə Talış qızı