Mövsümova Lalə Cəfər qızı

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 26.09.1961 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı09.00.06

Elmi ateizm, din və ateizm nəzəriyyəsi

Qadınların sekulyarlaşmasının sosial-iqtisadi və mənəvi amilləri (Azərbaycan SSRİ-nin materialları əsasında)
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

09.00.03

Fəlsəfə tarixi

Azərbaycanın mənəvi mədəniyyətində qadın problemi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

120

 

 

12
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Qadınların mənəvi dünyası və cəmiyyətin yeniləşməsi. B.: Örnək, 1991, 78s.

2. Azərbaycanın mənəvi mədəniyyətində qadın problem. B.: Elm, 1996,192s.

3. Quranda qadın obrazlarının fəlsəfi təhlili. B.: AE, 1997, 96s.

4. İslam, İlahi qanun və qadınların cinayət hərəkətlərinə görə məsuliyyəti. B.:AE, 2000, 80s.

5. Azərbaycan qadını uzaq keçmişdən indiyədək. B.: Ulu, 2003, 376s.

6. Dini dünyagörüüşü kontekstində qadın statusunun təhlili. B.: Ulu, 2007, 224s.

7. Bəşər tarixində qadın başlanğıcı. B.: Elm, 2011, 224s.

8. Azərbaycanın sosio mədəni sferasının bəzi  prioritetləri bə istiqamətləri. Bakı, AFPoliqraF, 2017, 150 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Amerika Bioqrafiya İnstitutunun Professional Qadınların Məsləhət Şurasının fəxri üzvü (ABŞ 2002)
Pedaqoji fəaliyyəti Ali ictimai-siyasi kollecin “Fəlsəfə” kafedrasının baş müəllimi (1997-2004) 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3576167
Ev tel. (+994 12) 4326603 
Faks  
Elektron poçtu lala.movsum@yahoo.com