Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 30.06.1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti (teatrşünaslıq) 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad10.0102

FilologiyaCəfər Cəfərovun ədəbi-tənqidi görüşləri

 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı7212.01

Etika

Maarifçilik dövrü Azərbaycan ədəbi-ictimai fikrində milli-mənəvi əsasların fəlsəfi-etik dərki (XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəlləri)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

200

 

50

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları
  1. “Heydər Əliyev və mənəvi-estetik dəyərlər” (Bakı, AZƏRNƏŞR- 2002.176 s .)
  2.  “Cəfər Cəfərov və Azərbaycan estetik fikri” (Bakı, ЕLМ-1998,212 s.)
  3.  “Həmişə müasir Cəfər Cəfərov” (Bakı, ЕLМ-1999,166 s.)
  4.  “Azərbaycanda maarifçi estetika” (Bakı, ELM-2001, 212 s)
  5. “ХХ əsrin böyük Azərbaycan filosofu—Zakir Məmmədov” (Bakı, AZƏRNƏŞR-2003,160.)
  6. “Azərbaycan maarifçiliyində fəlsəfi-etik məsələlər”(XIX  əsrin ikinci yarısı   XX əsrin əvvəlləri)--(Bakı, ELM VƏ TƏHSİL-2014, 288 s.)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   

 

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA FSHİ, H.Cavid pr.31 
Vəzifəsi aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5372289 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu Xatire_6262@mail.ru