Seyidbəyli Məryəm Həsən qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 3 oktyabr 1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

07.00.02

Vətən tarixi

"XIII əsrin birinci yarısı - XIV əsrin əvvəllərində Azərbaycanın elmi-mədəni həyatı" (İbn əl-Fuvatinin "Talxis macma al-adəb fi mucam al-alkab" materialları əsasında)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


07.00.02

Vətən tarixi

Rusiya Federasiyasında Azərbaycan diasporunun formalaşması və inkişafı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60

 

15

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

3

Əsas elmi nailiyyətləri Məryəm Həsən qızı Seyidbəyli İbn əl-Fuvatinin "Talxis macma al-adəb fi mucam al-alkab" materialları əsasında XIII əsrin birinci yarısı - XIV əsrin əvvəllərində Azərbaycanın elmi-mədəni həyatını tədqiq etmişdir. Burada ilk dəfə olaraq ərəb dilində Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinə dair çoxlu sayda dəyərli faktlar elmi şəkildə şərh olunmuşdur.

"Rusiyada Azərbaycan diasporu: formalaşma və inkişaf xüsusiyyətləri və tendensiyaları" adlı tədqiqatında xarici və rus ədəbiyyatlarının ətraflı təhlili əsasında diaspor anlayışını araşdırmış, müxtəlif tanınmış yanaşmalara əsasən bu fenomeni şərh etmiş, həmçinin diaspor fenomeninin etno-mədəni təhlilini vermişdir.

AMEA-nın yetmiş illik yubileyinə həsr olunmuş "Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan elminin inkişafı (1945-1970) sənədlər toplusu" Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi və Azərbaycan Respublikaı Prezidenti İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivinin materialları əsasında yazılmışdır. Müəllif əsərdə Azərbaycan SSR EA-nın (1945-1970) yarandığı vaxtdan başlayaraq elmin keçdiyi təkamül və formalaşması prosesinin elmi analizini vermişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. "XIII əsrin birinci yarısı - XIV əsrin əvvəllərində Azərbaycanın elmi-mədəni həyatı (İbn əl-Fuvatinin "Talxis macma al-adəb fi mucam al-alkab" materialları əsasında)". Bakı, 1999.

2. "Azərbaycan diasporu" (həmmüəllifliklə). Bakı, 2012.

3. "Rusiyada Azərbaycan diasporu: formalaşma və inkişaf xüsusiyyətləri və tendensiyaları" (ikinci tamamlanmış nəşri). Bakı, 2011.

4. "Heydər Əliyev" fundamental elmi araşdırma (II cild), (toplu), Bakı 2013.

5. "Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan elminin inkişafı (1945-1970) sənədlər toplusu", Bakı, 2015.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının Sərdi
Təltif və mükafatları AMEA-nın 70 illiyi ilə əlaqədar olaraq A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir. (13 dekabr 2015-ci il)

Azərbaycan Respublikasında gənc nəslin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə fəxri fərman (Azərbaycan Respublikası “Həmrəy” gənclərin maarifləndiriloməsinə dəstək ictimai birliyi, Bakı -2014).

Azərbaycan diasporunun tarixi ilə bağlı tədqiqatlarına görə mükafat (Azərbaycan Respublikası Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi 5 iyun 2012-ci il)

"Rusiyada Azərbaycan diasporu: formalaşma və inkişaf xüsusiyyətləri və tendensiyaları (1988-2010-cu illər)" adlı monoqrafiya "Humay" Milli mükafatı (27 aprel 2011-ci il)

"Rusiyada Azərbaycan diasporu: formalaşma və inkişafın xüsusiyyətləri və tendensiyaları (1988-2007-cu illər)" adlı monoqrafiyası çapdan çıxmışdır. Kitab 2010-cu il noyabrın 25-də Moskvada "Nauçnaya kniqa"nın "Ən yaxşı elmi kitab" layihəsinə görə keçirdiyi Beynəlxalq müsabiqədə Diploma layiq görülmüşdür.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Elm Tarixi İnstitutuAZ1143, H.Cavid pr.,115, 2-ci mərtəbə
Vəzifəsi Direktor
Xidməti tel. (+994 12) 5395135
Mobil tel. (+994 50) 2128796 
Ev tel. (+994 12) 4937898
Faks (+994 12) 5372395
Elektron poçtu mseyidbeyli@mail.com