Abbasov Mütəllim Məhərrəm oğlu

 

Anadan olduğu yer Tərtər rayonu, Cəmilli kəndi
Təvəllüdü 20.10.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu (indiki ADPU) 
Elmi dərəcəsi Pedaqoji elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.01

Qeyri-üzvi kimya

Qarşılıqlı üçlü sistemlərin Ga (İn), Ln//S1O fiziki-kimyəvi tədqiqi və əmələ gələn fazaların xassələrinin öyrənilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

13.00.02 (indiki 58.01.01)

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası

Ümumtəhsil məktəblərində kimyanın tədrisinin problemləri ilə müasirləşdirmənin zəruriliyi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

132

 

10

 

10

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı1

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan neftinin qarışığından və neftin ikinci emal məhsulları əsasında perspektiv tələblərə cavab verən PT, Jet A-1, T-6 markalı reaktiv yanacaqlarının, ekoloji zərərsiz dizel yanacaqlarının alınması texnologiyaları işlənib hazırlanmışdır. Aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri 2004-cü ildə H.Əliyev adına Bakı NEZ “Katalitik krekinq” qurğusunun 100 saylı hidrotəmizləmə bölməsində tətbiq olunmuşdur. 2006-cı ildə “Azərneftyağ” NEZ-də “Azdövrlü və orta dövrlü” DT markalı dizel yanacağının “İstehsal texnologiyası” işlənib hazırlanmış və tətbiq olunmuşdur. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Диаграммы состояния системы И.Ж. Нефтехимия 1988№5

2. Phase Diagram of the system Pr2S3– Pr2O3–Ga2S3/// amogr. Allg.Chem-582 (1990), p. 217-223.

3. Тренировочные задачи для подготовки олимпиаде. Химия в школею Москва, 2009, №8, ст. 48-61

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 14 il
Digər fəaliyyəti  Əməkdar müəllim 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3394929 
Ev tel. (+994 12) 5631671 
Faks  
Elektron poçtu