Ağayeva Sürəyyə Bəşir qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.   
Təvəllüdü 10.05.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutu, Kimya-texnologiya fakültəsi         
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

N-pentanın izomerləşməsi ücün metalseolit katalizatorları

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02. 00.13, 02.00.15

Neft-kimyası, Kimyəvi kinetika və kataliz

Toluolun disproporsionallaşması və aşaçımolekullu (C2-C5) alkanların çevrilməsi proseslərinin fəallaşması üçün seolit sistemlərinin məqsədyönlü modifikasıyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

80

 

35


8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Toluolun disproporsionallaşması,  C2+ aşağımolekullu alkanların dehidrotsiklooliqomerləşməsi, n-parafinlərin izomerləşməsi,eləcə də tullantı və  səmt  neft qazlarının emalının   həlli ücün səmərəli  katalizatorlar işlənib hazırlanmış və seolit katalizatorların  üzərində karbohidrogenlərin  cevrilməsı zamanı C– C əlaqələrinin əmələğəlmə  və yenidən paylanma qanunauyğunluqları ümumiləşdirilmişdir.  
Elmi əsərlərinin adları 1. Catalytic utilization of molecular alkanes. Catalysis in application. Cambridge. UK. 2003, р.302

2. Регулирование распределения продуктов каталитической ароматизации С2+ углеводородов. Нефтехимия.2007. т.47. №3.с.181.

3. Особенности образовaния и перераспределения С-С связей при превращениях углеводородов на модифицированных цеолитах.Нефтехимия.2008.№3.с.163

4. Ароматизация бутана на цирконий и цинкцирконийцеолитных катализаторах. Прикладная химия. 2011г.т.84,.вып.7,.с.141)

5. Сопряженная конверсия метанола и н бутана на цинк-циркониевых катализаторах. Прикладная химия. 2013г., т. 86, вып. 5, с.786

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4902476 
Mobil tel. (+994 55) 7887983 
Ev tel. (+994 12) 5642937 
Faks (+994 12) 4903520 
Elektron poçtu a.s1951@rambler.ru