Hacı-Qasımov Vəli Sultan-Murad oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş. 
Təvəllüdü 02.03.1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

Qradientsiz sistemdə xromoksid üzərində siklogeksanın dehidrogenləşməsinin kinetikası

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

Oksid katalizatorların üzərində doymuş karbohidrogenlərin dehidrogenləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

200


80


25

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 26 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yeni yüksək effektli katalizatorların yığılması üzrə tədqiqatlar, karbohidrogenlərin kinetic qanuna uyğunluqlarının və dehidridləşmə mexanizminin öyrənilməsi, oksid azotun bərpa olunması, monooksid karbohidrogenlərin yandırılması, ağır neft qalıqlarının termooksidləşdirici emalı, metanın karbon turşusu ilə riforminqi, su buxarının konversiyası, su buxarının və dioksid karbonundan karbohidrogenlərin sintezi, kimyəvi kinetikanın nəzəri əsaslarının hazırlanması. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Об оценке влияния обратной реакции при трактовке кинетических данных.-С.Л.Киперман, В.С.Гаджи-касумов /Изд.АНСССР, сер.хим.№6,1965

2. Кинетический изотонный эффект в реакции дегидрогенизации циклогексана и дейтроциклогексана. Ч.В.Исагулиев, С.Л.Киперман, В.С. Гаджи-касумов /Кинетика и катализ, №2,1972

3. Каталитическое восстановление оксидов азота на V2O5/TiO2. И.А.Мирзоева, В.С.Гаджи-Касумов/АХЖ, №1,1999

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

”Əmək veteran” medalı

Əsas iş yeri və ünvanı Neft- Kimya Prosesləri İnstitutuAZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4909476 
Mobil tel. (+994 55) 6344137 
Ev tel. (+994 12) 4921235 
Faks  
Elektron poçtu