Hüseynova Balacaxanım Əbdül qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 18.05.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


02.00.13

Neft kimyası və sintezi

Bakı neftlərinin C7-C9 turşularının quruluş və tərkibinin öyrənilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


02.00.13

Neft kimyası

Azərbaycan neftlərinin heteroatomlu komponentləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

79


26

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


1 aspirant, 1 magistrantın elmi rəhbəri, 9 – elmlər namizədinin, 5 – elmlər doktorunun ilkin müdafiə rəyçisi, 1 – kimya üzrə fəlsəfə doktorunun rəsmi opponenti olub. 

Əsas elmi nailiyyətləri B.Ə.Hüseynovanın apardığı tədqiqatlardan aldığı məlumatlar neft və neft məhsullarından səmərəli istifadəsini təmin edir, neftin dərin emal probleminin yeni nəzəri və texniki müddəalarının işlənib hazırlanmasına kömək edir. Aldığı nəticələrdən neftin çıxarılması, ilkin emalı proseslərində, eləcə də elmi-tədqiqat və ali təhsil məktəblərində tədrisdə istifadə edilə bilər.

Elmi əsərlərinin adları

1. Monoqrafiya «Азербайджанские нефти и их гетероатомные соединения». Баку, Элм, 324 с.

2. Высокомолекулярные компоненты конденсата Шах-дениз. // Нефтехимия и нефтепереработка, 2011, №2, с.17-20

3. Особенности группового и гомологического состава ароматических углеводородов ряда нефтей Азербайджана. // Нефтехимия, 2009, т.49, №6, с.481-487.

4. Микроэлементный состав нефтей некоторых углеводородных месторождений Южного Каспия. // Нефтехимия, 2009, т.49, №4, с.306-310.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. NKPİ nin ilkin müdafiə Elmi Şurasının üzvüdür

2. 2013 cü ilə qədər Radiasiya Problemləri İnstitutunun 001.222 ixtisaslaşdırılmış Elmi Şurasının üzvüdür

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin “Neft kimyası, kimya texnologiyası” kafedrasında Neft kimyası fənnləri üzrə mühazirəçidir. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Bakı şəh., Xocalı pr., 30

Vəzifəsi Baş elmi işçi vəzifəsini icra edən 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7109057 
Ev tel. (+994 12) 4965607 
Faks  
Elektron poçtu

azmea_nkpi@box.az