Hüseynova Qalina Anatolyevna

 

Anadan olduğu yer Ukrayna, Donetsk 
Təvəllüdü 16.10.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Kuybışev Politexnik İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


02.00.13

Neftkimya

Yayma dəzgahlarının universal şpindellərində polad-tunc cütlüyünün sürtünmələri üçün sənaye yağı 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.13

Neftkimya

C3-C12 olefinlər əsasında ağ yağların alınma texnologiyasının işlənib hazırlanması 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

97


56


41

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

8

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri C3-C12  olefinlər əsasında ağ yağların alınma texnoloqiyasının işlənib hazırlanması, oliqomerləşmə və hidrogenləşmə proseslərini istifadə etməklə 

Elmi əsərlərinin adları

1.Разработка технологии получения основы масла ИПМ-10 на базе α – олефинов //Наука и технологии в промышленности, М.,2002 г., №2(9), с.65-66

2. Получение экологически чистых белых масел на основе газов нефтепереработки и нефтехимии // Нефтепереработка и нефтехимия, М., 2003, №3, с.31-34

3. Propylene-Based White Oils and Catalytic Gasoils // Chemistry and technology of Fuels and Oils. Springer: New York, 2003, Vol.39, №6, c.322-325

4. Гидрированные олигомеры пропилена – альтернативная основа гидравлических масел //Промышленный сервис, М., 2012, №2 (43), с.10-16

5. Улучшение качества нефтяных базовых масел путем компаундирования их с олигомерами пропилена // Нефтепереработка и нефтехимия, М., 2013, №1, с.51-54 (Самедова Ф.И., Рашидова С.Ю., Алиева В.М.)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Medal “SSRİ-nin ixtiraçısı”

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutuAZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4902476 
Mobil tel. (+994 55) 7075237 
Ev tel. (+994 12) 4961711 
Faks  
Elektron poçtu

huseynovaga@mail.ru