Xudiyev Ənvər Teymur oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Füzuli şəhəri 
Təvəllüdü 05.01.1938
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


 

02.00.04

Fiziki kimya

Mikrokalorimetrik üsuli ilə katalizatorlarda (seolitlərdə) adsorbsiyanın öyrənilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


02.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

Seolittutumlu katalizatorların sintezi və alınma üsulunun işlənib hazırlanması və onların tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

187


89


43

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 22

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri

Natrium kationunu polivalent kationla əvəz etdikdə fojazit tipli seolit katalizatorların turşu-əsasi reaksiyalarda aktivliyinin dəyişməsi nəzəri proqnozlaşdırılmışdır

Alüminium-, maqnezium- və alümomaqnezium-silikat seolit-tərkibli katalizatorlarının sintez şəraitinin, fojazit və ZSM tipli seolitin və daşıyıcının təbiyətinin katalizatorun aktivliyinə təsiri öyrənilmişdir. Müasir fiziki-kimyəvi üsullarlardan istifadə etməklə sintez edilmiş katalizatorların parametrləri öyrənilmiş və nəticədə krekinq prosesi üçün katalizatorların sintezinin elmi əsasları yaradılmışdır. Sintez olunmuş katalizatorlar təcürbi-sınaq qurğusunda ağır neft fraksiyalarının krekinq prosesində sınaqdan keçirilmiş və yüksək keyfiyyət göstərmiş.

-İlk dəfə olaraq professor Ə.T.Xudiyev və həmkarları apardıqları tədqiqatlarla göstərilmişdilər ki, havanı zərərli karbon birləşmələrindən təmizləmək üçün ozon və katalizatordan (yaxud adsorbentdən) birgə istifadə etdikdə çox yüksək nəticə alınır: proses aşağı temperaturda (25o – 1000) gedir və havanın zəhərli karbon birləşmələrindən təmizlənməsi 100 %-ə çatır. Bunu nəzərə alaraq professor Ə.T.Xudiyev təklif etmişdir ki, bu üsuldan maşınların və zavodların tullantı qazlarının təmizlənməsi üçün istifadə edilsin 

Elmi əsərlərinin adları

1. А.Т.Худиев, А.Л.Клячко, Т.Р.Бруева и др. Теплоты адсорбции бензола на синтетических фожазитах. «Изв. АН СССР, сер. хим.», 1968, 4, 717-720.

2. Я.И.Исаков, А.Л.Клячко, А.Т.Худиев, Х.М.Миначев, А.М.Рубинштейн. О прогнозировании каталитического дуйствия в реакциях кислотно-основного типа. Сб. «Основы предвидения каталитического действия». Тр. Vl Международного конгресса по катализу, М., Наука, 1970, т. 2, 35-144.

3. А.Т.Худиев, Н.А.Данилова, Б.А.Дадашев, М.И.Рустамов. Способ получения цеолитсодержащего катализатора для крекинга нефтяных фракций. Авт. Св. 434675 СССР, МКИ B01J 11/40, 1971, 4 c.

4. М.И.Рустамов, А.Т.Худиев, С.М.Ибрагимова и др. «Кинетика и катализ», 1984, т. 25, 1, 99-100.

5. A.T.Khudiyev, M.Haghighi, V.Shaikh Hasani, A.Fazlollahi. Comparison of Performance Different Catalysts in Hydrocracking of iso-Octane. Proceedings of The 5th National Iranian and 4th International Chemical Engineering Congress of Iran, April 24-27, 2000, p.7-35, University, Shiraz, Islamic Republic of Iran.

6. A.T.Khudiyev, S.Rajabzadeh J.S.S.Mohammadzadeh, H.Jangali, S.Zahiri. Removal of VOC from Air by Ozone on Alumina. Proceedings of theEighth International Congress on “Energy, Ecology, Economy”, Baku, 1-3 June, 2005, pp.465-469.

7. A.T.Khudiyev, N.M.Tabatabaei. Basic Requirements in Production and Development of Applied Sciences. Abstracts The First International Congress On Science Development, Software Movement and Free Thinking, 13-14 April 2005, pp.141-142, Tehran, Islamic Republic of Iran.

8. A. Ebadi, J.S. S.Mohammadzadeh, A.T.Khudiyev. Adsorption of methyl tert-butyl ether on perfluorooctyl alumina adsorbents-High concentration range. “Chem. Eng. Technol”. 2007, 30(12), 1666-1673.

9. A. Ebadi, J.S. S.Mohammadzadeh, A.T.Khudiyev. What is the correct from of BET isotherm for modelling liquid phase adsorption. Journal of Adsorption, 2009, 15, p. 65-73

10. .T.Khudiyev, N.A.Mamedov. Removal of the harmful carbonic components from exhaust gases of transport vehicles. International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering” (IJTPE), 2013, Issue 17, Volume 5, Number 4, Pages 139-142

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  İran İslam Respublikasının Kimyaçı Texnoloqlar Cəmiyyətinin üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti

İran İslam Respublikası Təbriz şəhərindəki Səhənd Texnoloji Universitetinin, Azad İslami Universitetinin və Təbriz Universitetinin professoru (1994-2008-ci illər)

Digər fəaliyyəti 

Azərbaycan Respublikası Ağsaqqallar şurasının üzvü

“ADƏM” Beynəlxalq Xeyriyyəçilər Assosiyasının üzvü

Təltif və mükafatları

AzSSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyyətinin 31.06.1981-ci il tarixli Fərmanı ilə “Əmək veteranı” medalı ilə təltif olunub.

İran İslam respublikasının Şərqi Azərbaycan Vilayətində Elm üzrə keçirilən müsabiqədə birinci yeri tutduğuna görə professor Ə.T.Xudiyevə Fəxri Fərman və qızıl sitgə verilmişdir.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti 30
Vəzifəsi Heteroqen kataliz laboratoriyasında aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+99412) 4902476
Mobil tel. (+994 50) 4114559, (+994 55) 2094559 
Ev tel. (+994 12) 5624550, (+994 12) 5616230
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu khudiev@gmail.com , khudiev@yahoo.com