Məmmədov Mərkəz Kərəm oğlu

 

Veb-sayt

https://az.wikipedia.org/wiki/Mərkəz_Məmmədov 

 
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Şəmkir r-u, Dəllər qəsəbəsi

Təvəllüdü 02.02.1940
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.072

Üzvi kimya

Doymuş alifatik aldehidlərin vinilləşməsi reaksiyasının tədqiqi və sintez olunmuş maddələrin bəzi çevrilmələri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.13

Neft kimyası

Tsikloolefin karbohidrogenləri və tsiklanonlar əsasında efirlərin və ketoefirlərin alınması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

190
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 18

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


4

Əsas elmi nailiyyətləri Aparılan elmi-tədqiqat işlərindən ətirli maddə «Ditsilatın» alınması prosesi sənayedə tətbiq olunmuş və onun əsasında Xarkov şəhərində «Effekt» parfümeriya-kosmetika fabrikində müxtəlif ətirli kompozisiyalar hazırlanmış və istehsalatda tətbiq olunmuşdur. Onlara misal olaraq: «Komfort», «Lesnoy aromat», «Safari», «Roza» adlı ətirləri, odekolonları və təravətləndiriciləri göstərmək olar.

Elmi əsərlərinin adları

1.M.K.Мамедов, Р.А. Расулова, С.А. Велиева . Синтез акрилатов на основе тетрациклододеце-на и его метилпроизводного // Журнал Прикладной Химии, 2012, Т. 85, Вып. 2, С. 341-344 .

2. M.K.Мамедов , Кадырлы В.С.,Велиева С.А. Синтез диэфиров присоединением кислот к 5-алкоксикарбонилнорборн-2-ену и их 5-метилзамещенным производным// Журнал Общей Химии 2012. Т.82, №4. С. 573-576.

3. M.K.Мамедов ,В.С. Кадырлы, Н.Г. Алнагиева. Синтез 5-бутоксибицикло ЖОРХ , 2012. Т. 48. Вып. 6, С.871-873 .

4.M.K.Мамедов, В.С. Кадырлы, Дж.Г. Исмаилова. Синтез 5-метил-5-октилоксикарбонилнорборн-2-ил(мет)акрила-тов // Журнал Прикладной Химии, 2013, Т. 86, Вып. 3, С. 441-446.

5. M.K.Мамедов, Махмудова Э.Г. Синтез cложных диэфиров присоединением насыщенных карбоновых кислот к трицикло-деценилформиату// Журнала прикладной химии 2013, Т. 86. № 4. С. 563-566.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Təffəkür Univerisetində 1996-2002-ci illərdə mühazirə oxumuşdur.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1.Əmək veteran medalı

2.Tərəqqi medalı

3. 2010-cu ildə AMEA-nın Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı

АМЕА-nın akad. Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri Institutu, Bakı şəh., Xocalı prospekti 30

Vəzifəsi Alitsiklik funksional monomerlər laboratoriyasının müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4902476 
Mobil tel. (+994 50) 4074802
Ev tel. (+994 12) 4901544
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu

markazmamedov@mail.ru