Zamanov Paşa Bayram oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Sədərək r-u, Sədərək k.   
Təvəllüdü 13.03.1927 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi T.A.Timiryazev adına Kənd Təsərrüfatı Akademiyası, aqronom 
Elmi dərəcəsi Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı06.01.04Aqrokimya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

220; 1 monoqrafiya, 18 kitabça

65 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 15 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


12

4

Əsas elmi nailiyyətləri Tütün bitkisinin gübrələnmə sistemi və qidalanmasının tənzimlənməsi, ona yararlı torpaq sahələrinin seçilməsi, yarpaq və torpaq diaqnostikası əsasında gübrə normalarının riyazi təhlili.Darıdağ Termal müalicə suyunun tütünçülükdə boy stimülyatorları və nikotin intoksikatoru olması müəyyən edilib, tətbiq olunmuşdur. Torpaqların münbitliyini artırmaq üçün yerli tullantı və resurslardan biokonversiya üsulu ilə üzvü gübrələrin emalı texnologiyası və bitkiçilikdə istifadəsinin aqrokimyəvi əsasları işlənib hazırlanmışdır.Respublikada böyük ehtiyatı olan yanar şist, bitumlu süxur, qranit-boksit şlamından alınmış üzvi və mineral gübrə "Xəzərin", yağış qurdları vasitəsilə alınmış biohümusun kənd təsərrüfatı bitkiləri altında istifadəsi öyrənilmiş və səmərəliliyi müəyyən edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Azərbaycan SSR-də tütün bitkisinin gübrələnməsi. Monoqrafiya, Bakı, 1966, 128 səh.
  2. Tütün bitkisinin gübrələnmə sistemi və qidalanmasının tənzimlənməsi. D/d, Moldova, Kişinyov, 1991, 444 səh.
  3. Darıdağ Termal müalicə suyunun tütünçülükdə boy stimulyatorları və nikotinin intoksikatoru. Təlimat, Bakı, 1978, 8 səh.
  4. Torpaqların münbitliyini artırmaq, onların ekologiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tullantılardan üzvi gübrə hazırlanması texnologiyası və istifadəsinin aqrokimyəvi əsasları. Bakı, 1991, 36 səh.
  5. Torpaq və yarpaq diaqnostikasından istifadə edərək tütün bitkisinin gübrə dozalarına tələbatının hesablanması üsulları. Torpaqşünaslıq və aqrokimya tədqiqatları əsərləri toplusu. XV cild, Bakı, 2000, 11, 224-243 səh.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Naxçıvan Pedaqoji İnstitutu, "Kənd təsərrüffatının əsasları" fənni 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları "Rəşadətli əməyə görə" yubiley medalı - 1970;
"Əmək veteranı" medalı;
AMEA RH-ın Fəxri fərmanları
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Məmməd Arif küç., 5 
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5399716 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 4476396 
Faks  
Elektron poçtu