Nəbatət bağı

 

Ünvan AZ2000, Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 419
Tel.  (022) 256 58 29 
Faks  (022) 256 58 29 
Elektron poçtu  penahova.shahnaz@mail.ru
Direktor  
Direktor müavinləri  Qasımov İmran Qasım oğlu
Elmi katib  Əzizova Sara Mirabbas qızı

  ms.azizli@mail.ru

Yaranma tarixi   19 dekabr 2012-ci il
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Qərb regionunda olan ali və ibtidai bitkilərin sistematikasının, onların ehtiyatlarının araşdırılması, biomühəndislik və biotexnologiya, geobotanika, landşaft dizaynı sahəsində  elmi tədqiqatların aparılması
Əsas elmi nəticələr Regionda geniş yayılmış dərman və boyaq bitki növləri müəyyən olunmuş və onlardan müxtəlif boyaq maddələri alınmışdır. Bitkilər əsasında alternativ enerji alınması texnologiyası tətqiq edilmişdir.
İşçilərinin ümumi sayı  10
Struktur bölmələri

1. Bitki ehtiyatları şöbəsi

2. Biomühəndislik, biotexnologiya və geobotanika şöbəsi

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri
 
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs  
Elmlər doktorları 
Fəlsəfə doktorları