Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

 

Ünvan AZ2000, Gəncə şəhəri,   Heydər Əliyev prospekti, 419  
Tel.  (022) 256 5829
Faks  (022) 256 5829
Elektron poçtu

 ms.azizli@mail.ru

Direktor  
Direktor müavini vəzifəsini icra edən  Yusifov Nazim Məhəmməd oğlu 
Elmi katib  Əzizova Sara Mirabbas qızı
Yaranma tarixi   19 dekabr 2012-ci il
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naftalan nefti və onun istismarından alınan tullantılardan  yerli xammallar əsasında hazırlanmış adsorbentlərlə  konserogen birləşmələrdən təmizlənməsi. Qərb  regionunun təbii ehtiyatlarının, dağ-mədən, sənaye  tullantılarının pasportlaşdırılması və tətqiqi.
Əsas elmi nəticələr

Naftalan nefti və onun istismarından sonra toplanan tullantılarının müxtəlif növ adsorbentlərlə konserogen birləşmələrdən təmizlənməsi texnologiyası araşdırılmışdır.

Tədqiqat zamanı hazırlanan yeni adsorbentlərin, adsorbsiya xüsusiyyətləri, fiziki-kimyəvi parametrləri dəqiqləşdirilmişdir.

Qərb regionunun təbii ehtiyatları və sənaye tullantılarının təkrar emalı texnologiyası işlənib hazırlanmışdır.

Boksitin qırmızı mədindən koaqulyantın alınması texnologiyasının reqlamenti hazırlanmış və yarımsənaye qurğusunun layihələşdirilməsi üçün tələb olunan texniki şərtlər hazırlanmışdır.

İşçilərinin ümumi sayı  56
Struktur bölmələri  1. Naftalan nefti və səthi aktiv maddələr laboratoriyası

2. Tullantıların araşdırılması və tədqiqi laboratoriyası

3. Fiziki-kimyəvi analiz laboratoriyası

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 


Əsgərova Gülnara Mail qızı
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs  
Elmlər doktorları 
Fəlsəfə doktorları