Humanitar Tədqiqatlar İnstitutu

 

Ünvan AZ2000, Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 419  
Tel.  (022) 256 58 29 
Faks  (022) 256 58 29 
Elektron poçtu  ruziyazaman@gmail.com 
Direktor  
Direktor müavini vəzifəsini icra edən  Quliyeva Ruziyə Zaman qızı

(055)7427337

Elmi katib

Əliyeva Mətanət İkram qızı

metanet_aliyeva_2016@mail.ru 

Yaranma tarixi   19 dekabr 2012-ci il 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Gəncənin zəngin ədəbi mühitinin, Qərb bölgəsi üçün xarakterik olan folklor materiallarının tədqiq olunması. Qərb dialektinin öyrənilməsi. Azərbaycançılıq ideologiyasına xas olan adət-ənənələrimizin, milli-mənəvi dəyərlərimizin araşdırılması.
Əsas elmi nəticələr

Ulu Öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi münasibətilə onun həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş 5 cildlik monoqrafiya nəşr edilmişdir.

Qərb bölgəsi üçün xarakterik olan qədim folklor materialları tədqiq edilmiş, Gəncə folklor antologiyasının iki cildi nəşr edilmiş, üçüncü cildi üçün materiallar toplanmışdır.

Gəncəbasarın qədim adət-ənənələri araşdırılmış və tədqiq olunmuşdur.

Böyük Azərbaycan şairi Məhsəti Gəncəvi yaradıcılığında folklor ənənələrinin tədqiqi istiqamətində elmi araşdırmalar aparılmış və mühüm elmi nəticələr əldə edilmişdir.

Azərbaycanın ədəbiyyat tarixində özünəməxsus yeri olan Mirzə Şəfi Vazehin Almaniyanın Berlin Milli Kitabxanası və Rusiya Mədəniyyəti Fondunda qorunan tarixi əlyazmaları, sözlərinə bəstələnmiş klassik musiqi əsərlərinin not nüsxələrinin surətləri Gəncəyə gətirilmiş və tədqiq edilmişdir.

Şairin yaradıcılığı sənətşünaslıq, xüsusilə də musiqişünaslıq baxımından araşdırılmışdır.

İşçilərinin ümumi sayı 18
Struktur bölmələri

Ədəbiyyat şöbəsi

İncəsənət şöbəsi

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri
 Abdinova Sənubər  Sabir qızı
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs  
Elmlər doktorları 
Fəlsəfə doktorları