Mərkəzi Elmi Kitabxana

 

Veb-sayt http://mek.az/   
Ünvan AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr.129
Tel.

(+994 12) 5397367

(+994 12) 5371982 

Elektron poçtu

info@mek.az 

Direktor

Leyla Bəkir qızı İmanova

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Tel.: (+994 12) 5397365

E-poçt: bekirleyla@gmail.com

Direktor müavinləri

Yüksək texnologiyalar və layihələr üzrə 

Ruzi Məharət oğlu Məmmədov

E-poçt: ircitdep@gmail.com

Ümumi işlər üzrə

Fuad Çingiz oğlu Aslanov

Tel.: (+994 12) 5397366

E-poçt: irc.fuad.aslanov@gmail.com

Mob. tel.: (+994 55) 2005908

İnzibati işlər üzrə

İbad Barat oğlu Əliyev

Yaranma tarixi  AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası 1924-cü ildə Azərbaycanın görkəmli ziyalıları  N.Nərimanov, Ə.Haqverdiyev, T.Şahbazi, H.Zeynallı və başqalarının təşəbbüsü  və yaxından köməyi ilə «Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti»nin nəzdində yaradılıb. 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Universal sənəd-informasiya fondlarının AMEA ETM-lərin elmi tədqiqatlarının istiqamətlərinə uyğun yerli və xarici çap və elektron nəşrlərlə komplektləşdirilməsi; sənədlərin elmi kataloqlaşdırılması; elmi fondların mühafizəsinin, istifadəsinin, təbliğinin, tədqiqinin təşkili, bərpası və konservasiyası; elmin analitik-informasiya təminatı; kitabxanaşünaslığın, biblioqrafiyaşünaslığın, kitabşünaslığın nəzəri və təcrübi məsələlərinin tədqiqi; kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması; beynəlxalq əlaqələrin təşkili və inkişafı. 
Əsas elmi nəticələr AMEA ETM-lərin elmi tədqiqatlarının istiqamətlərinə uyğun elmi və tarixi əhəmiyyətli nəşrlərin  əldə edilməsi, elektron  kataloq, elektron kitabxana və elektron bazaların yaradılması, kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq sahəsində elmi araşdırmaların nəticələrini əks etdirən  nəşrlərin hazırlanması (kitab, monoqrafiya, biblioqrafik göstərici, çap kataloqları və s.), Azərbaycan elminin dünyaya tanıdılması məqsədi ilə dövlətlərarası ədəbiyyat və informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi. 
İşçilərinin ümumi sayı 174
Struktur bölmələri

İnformasiya texnologiyalarının hazırlanması və tətbiqi(İTHT) şöbəsi

İnformasiya Texnologiyaları üzrə texniki dəstək bölməsi

Rəqəmsallaşdırma bölməsi

Proqramçılar bölməsi

Dizayn və tərtibat bölməsi

Milli Rəqəmsal Yaddaş(MRY) şöbəsi

Milli Rəqəmsal Yaddaş layihəsinin əlaqələndirmə bölməsi

Elmi İntellektual Bazanın idarə edilməsi bölməsi

Sərbəst Elektron Resurslarla iş bölməsi

İnnovativ layihələr şöbəsi

İnnovasiyaların hazırlanması və tətbiqi bölməsi

Layihələr və himayədarlarla iş bölməsi

Təlimlərin təşkili bölməsi

Kitabxana-Xidmət şöbəsi

Fondlarının formalaşdırılması bölməsi

Komplektləşdirmə və sistemləşdirmə bölməsi

Kataloqlaşdırma bölməsi

İstifadəçilərə xidmət bölməsi

Oxu zallarına nəzarət bölməsi

Biblioqrafik Sorğular bölməsi

Fondların mühafizəsi bölməsi

Beynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

İctimaiyyətlə əlaqələr bölməsi

Beynəlxalq əlaqələr bölməsi

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Həsənova  Nazilə Süleyman qızı

Məmmədova Gülnar

Aslanova Gülruba

Əhədova Günel

Almaszadə Pərviz
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Babayeva Züriyyə Ruslan qızı