Elmi irs şöbəsi

Ünvan İstiqlaliyyət küçəsi, 30 
Tel. (+994 12) 5387116 
Faks (+994 12) 4371772
Elektron poçtu aeitsmerkezi@science.az
Struktur bölmənin rəhbəri Hacıyeva Zemfira Əli qızı

Tarix üzrə elmlər doktoru

(+994 12) 4371772, 5387116

aeitsmerkezi@science.az

Struktur bölmənin işçiləri

Əliyarlı Nərgiz Aydın qızı

şöbə müdirinin müavini

Tel.: (+994 12) 5387120

E-poçt: elmiirsmerkezi@science.az 

Cəlilova Solmaz Cəlil qızı 

baş mütəxəssis

Həmidov Nofəl İskəndər oğlu

baş mütəxəssis

Bayramova Hicran Əzizağa qızı 

baş mütəxəssis

Məmmədov İlqar Vaqif oğlu 

baş mütəxəssis

Abasova Nuranə Tahir qızı 

aparıcı mütəxəssis

Struktur bölmənin fəaliyyət istiqamətləri Mərkəz öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün aşağıdakı funksiyalara malikdir:

1. AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatları tərəfindən Mərkəzə təqdim olunan daimi və uzunmüddətli sənədləri dövlət mühafizəsinə qəbul edir; praktiki əhəmiyyətini itirmiş sənədləri aktlaşdıraraq məhv edir;

2. Xüsusi əhəmiyyət kəsb edən qiymətli sənədlərin elmi ekspertizasını keçirib çapa hazırlayır;

3. Ekspert-yoxlama komissiyasının işini təşkil edir, onun rəyi əsasında görkəmli alimlərin şəxsi fondlarını yaradır;

4. Müəyyən olunmuş qaydaya əsasən elmi müəssisə və təşkilatlar, elmi işçilər, həmçinin, xarici ölkələrdə yaşayan vətəndaşlar tərəfindən daxil olan sorğulara arxiv arayışlarını təqdim edir;

5. Arxiv işinə aid innovasiyalara əsaslanaraq iş fəaliyyətini təkmilləşdirir, AMEA Rəyasət Heyətinə səmərəli təkliflər verir;

6. Qanunvericiliyə uyğun AMEA rəhbərliyi tərəfindən həvalə olunmuş digər funksiyaları həyata keçirir.

Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları