Elmi tərcümə şöbəsi

 

Ünvan AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 31, Akademiya şəhərciyi  
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Şöbə müdiri  
Şöbənin işçiləri Xanım Sərdar qızı Sərdari

Mütəxəssis

Tel.: (+994 12) 5392068

Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri - AMEA-da tərcümə işini planlı və məqsədyönlü şəkildə həyata keçirmək;

- AMEA-da tərcümə prosesini tənzimləmək və təkmilləşdirmək;

- AMEA prezidentinin və AMEA Rəyasət Heyətinin tapşırıqlarına əsasən elmi ədəbiyyatı və məqalələri xarici dillərə, habelə xarici dillərdən Azərbaycan dilinə tərcümə etmək;

- tərcümə olunan materiallarda Azərbaycan dilinin və xarici dillərin, o cümlədən elmi terminlərin düzgün işlədilməsini təmin etmək;

- tərcüməni peşəkar tərcüməçilər və bilavasitə tərcümə sahəsində ixtisaslaşmış təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq zəminində təşkil etmək;

- AMEA-nın elmi müəssisələrinə elmi tərcümə sahəsində metodiki köməklik göstərmək:

-  tərcümə sahəsində kadr hazırlığını təmin etmək.