İstifadəçilərə xidmət bölməsi

Tel. (+994 12) 5397367 (1399) 
Faks  
Elektron poçtu mek.xidmət @mail.ruSevil.M@csl.az 
Struktur bölmənin rəhbəri Məmmədova Sevil Oqtay qızı 
İşçilərin ümumi sayı 19 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  MEK-in xidmətlərindən faydalanacaq istifadəçilərin qeydiyyatı və onların sifariş etdikləri resursların təmin edilməsi və geri qəbul edilərək müvafiq saxlanca göndərilməsi 
Əsas elmi nəticələri