Təsvir-dekorativ tətbiqi sənətlər şöbəsi

Tel. (+994 50) 7028885 
Faks  
Elektron poçtu

fizze25@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri Fizzə Qulu qızı Quliyeva 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvanın dekorativ tətbiqi sənətlərinin öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri Vəli Baxşəliyev, Fizzə Quliyeva. “Naxçıvan abidələri” (Bakı) 2017.