İnformasiya resurslarına nəzarət və əlaqələndirmə şöbəsi

Tel.

(+994 12) 5397367  (daxili 1312)

Faks  
Elektron poçtu gunel.irc.@gmail.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Günel Tofiq qızı Əhədova 
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri   
Əsas elmi nəticələri