Folklorşünaslıq şöbəsi

Tel. (+994 50) 5203085 
Faks  
Elektron poçtu elxanyurdoglu@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri

Elxan Qadir oğlu Məmmədov

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxcıvan folklorunun toplanması nəşri və tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri

1. Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. I c., Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 511 s.

2. Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. II c., Naxçıvan: Əcəmi, 2011, 496 s.

3. Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. III c., Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 560 s.

4. Janrın iddası və imkanları. (R. Babayev) Bakı: “ADPU nəşriyyatı” 2014, 135 s.;

5. E.Q.Məmmədov. Eynəli bəy Sultanov və folklor. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 208 s.;

6. Ç.V.Rzayeva. Hüseyn Cavid və folklor. I cild. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 112 s.