Musiqi və teatr şöbəsi

Tel. (+994 36) 5445497  
Faks  
Elektron poçtu a.qehremanov@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Qəhrəmanov Əli Kətən oğlu 
İşçilərin ümumi sayı 3
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvanın teatr və musiqi mühitinin öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri
  1. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram teatrı. Bakı, MBM, 2004, 420 s.;
  2. Naxçıvan teatrı: intibah yollarında (1883-1920). Bakı, MBM, 2008, 160 s.;
  3. Naxçıvan teatrı müstəqillik illərində (1991-2008). Bakı, MBM, 2008, 91 s.; Naxçıvan teatrının salnaməsi. Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 739 s.;
  4. Naxçıvan teatrına dair tədqiqlər. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 272 s;
  5. Hüseyn Cavid və Naxçıvan teatrı. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 120 s. kitab nəşr edilmişdir.