BNTİ-nin nümayəndələri YT Parkda istehsal olunan məhsullarla tanış olublar