“Məkansız və zamansız Nəsimi” kitabının və “Risalə” jurnalının yeni nömrələrinin təqdimatı olub