“Əbdürrəhman Cami və müasirlik” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirildi