AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun elmi-texniki bazası zənginləşdirilir