Dendrologiya İnstitutunda bioloji müxtəlifliyin qorunması istiqamətində tədqiqatlar aparılır