Neft və Qaz İnstitutunun magistrantları dissertasiya işlərini müdafiə ediblər