Ətraf mühit problemlərinə həsr olunan elmi-praktiki konfrans keçirilib