“Yay Günəş duruşu” mövzusunda elmi-praktiki seminar keçirilib