AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunda rəhbər heyətin Mülki Müdafiə məşğələləri keçirildi