Akademik İsa Həbibbəylinin məqaləsi Gürcüstanda çap olunub