Geologiya və Geofizika İnstitutunda növbəti Mülki Müdafiə tədbiri keçirilib