Beynəlxalq arxeoloji ekspedisiya tədqiqatların ilkin mərhələsini yekunlaşdırıb